Nu inleder vi snart pilottesterna

 

Att göra obekväma arbeten på ett enklare och effektivare sätt !

Utifrån individens behov med tillgänglighet. Att slippa krypa och klättra.
Utifrån arbetsgivarens behov med effektivitet.

Länk: ALLT OM STÄD  Länk: FORSKNING


Sanering

En städning som i stor utsträckning kontrolleras med provtagning enligt GMP.
Till skillnad från städning som sker mot en satt standardnivå, kontroll oftast okulär.

Vi strävar efter att uppnå kraven för redskap inom renrum, RKB och RKA.


Städning och sanering


Även här inom industrin men oftast inte i produktion men det finns många sektorer där det statistiskt finns stora behov av förbättring både på redskap och metoder.


Städning och tillbehör

Torkdon i olika profillösningar:

Att kunna städa, med redskap ovanför golvet. Med ett redskap som kan styras i önskad riktning och att flera moment kan utföras utan uppehåll.
Att infästning sker på kortsidan av donet möjliggör helt unika lösningar som inget annat redskap kan.


Spoltvätt

Bilvård, båtvård och saneringsarbeten


Fönsterputsare

För mer krävande områden

Vi har skapat ett styrbar kombinerat don som är lämpligt på mellanhög distans.
Fler och fler svåråtkomliga glaspartier byggs, men nu har vi en lösning.


Hjälpmedel

Nå högt som lågt även om du är rörelsebegränsad.

Vill du vara testpilot med våra produkter, så hör av dig.

ALLA våra produkter i går att kombinera.
Att som rullstolsbunden kunna putsa fönster, tvätta bilen eller klippa häcken.
Men ett och samma skaft.
Vi kan skapa helt nya arbetstillfällen för en grupp som står lite utanför arbetsmarknaden.

Just grep verktyget på sidan finns inte at testa ännu.
Men vi ska börja tester med olika rengöringsprodukter i serien.