Tjänstesektorn är i behov av effektiviseringar!


Direkt påverkan.

Vi erbjuder möjligheten till nya arbetsmetoder som kan minska användningen av kemikalier med upp till 75% i en bransch där det förbrukas mycket stora mängder material och kemikalier.

Det finns möjlighet att göra jobbet effektivare med samma bemanning eller lika effektivt med en mindre bemanning.

Indirekt påverkan.

En ugn behöver inte kylas av.

En giftig behållare behöver inte saneras före underhållsarbete.

Minskade behov av t,ex autoklavkörningar för material. 
En dyr och resurskrävande process.

Listan kan göras lång.Genom våra unika möjligheter kan vi erbjuda metoder där arbetet kan utföras på lite mer på distans utan att behöva "säkra upp innan" och därigenom minska miljöbelastningen och riskhanteringen.