Tillverkning av detaljer

28.05.2020

Det pågår en ständig kamp med att anpassa bitarna i CAD "Fusion 360" för att dels produktionsanpassa detaljerna så att tillverkningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.
Samtidigt ska hela resultatet se attraktiv ut och vara både ergonomisk och superenkel att hantera.
Marknadsföring och pitch blir lite enklare.

Det är faktiskt ganska kul att skapa något helt nytt. Jag har en liten fördel då jag är ensam i mitt produktområde "styrbara skaft".
Allt kommer inte att implementeras, vi skapar bara för att kunna utesluta och sedan fokusera på det som anses vara mest lämpligt för kunden. Dock ska pilottesterna påvisa behov som jag kan ha förbisett.

Bilden nedan - kanske det inte uppstår ett behov av.
Att kunna hantera fyra olika moment utan att avbryta arbetet.
T,ex: Skrapa, Borsta, Grovtorka och slutligen fintorka. Vi har den kontrollen på verktyget så att det är möjligt.

Det finns många möjliga kombinationer man kan blanda, vi får se om någon efterfrågar detta.

Nytt idag!

Jag fick hem en foam-tub för test.

Kanske inte den bästa bakgrunden, men jag fick på foamen på plats.
Det var lite krångligt att komma över kanten, men med hjälp av tryckluft löste det sig.

Jag köpte foamen på Specialplast i Vallentuna.

Jag blev klart nöjd med resultatet.