Mål - Mission - Vision - Historik!

Orbishaft®

The tool to rule it all ™


Mål

 • Att vi kan lösa många av dina uppgifter med ett enda smidigt verktyg.
 • Att alla Autonoma individer via oss kan få rätt förutsättningar till mer självständighet.


Syfte

 • Att hjälpa företagen att nå högt satta arbetsmiljö och säkerhetsmål.
  Flera universitet forskar kring arbetsmiljö och dess skadliga effekter.
 • Vi vill skapa bättre metodmöjligheter både för att avlasta och effektivisera.
 • Att bistå rehab kedjan med ergonomiska redskap i teknikens framkant.
  Ergonomiska förbättringar är det vi brinner för.
 • Att växande del av befolkningen är åldrad och/ eller personer med olika grad av rörelsebegränsning som behöver klara sig själva.
  Vi vill skapa en lättillgänglig utrustning som är väl anpassad för dom.


Vision

Vi ska vara det självklara valet när man letar efter ergonomiska lösningar.
Vi ska ta upp kampen mot dom stora bolagen på en internationell marknad med produkter som passar alla.

Behovsreferenser:

Forskningen:     Allt om Städ          "Hela branschen är tekniskt eftersatt"  Länk 
AFA-försäkringar olika utlysningar om arbetsmiljö                                      Länk

Universitet: Arbetsmiljöutredningar.


Industrin:          AstraZeneca           Miljömål - PIE                                         Länk